نامه دکتر فرهاد تجری، محمد بیرانوندی و دکتر فلاحت‌ پیشه به وزیر راه | مکاتبات و پیگیری ها