مردم زلزله‌زده به دلیل بروکراسی اداری بنیاد مسکن و شهرداری خواستار کانکس هستند | مصاحبه ها