تبادل زندانیان ایرانی و خارجی رنگ و بوی سیاسی دارد/ زندانیان جاسوس را نمی‌توان معاوضه کرد | مصاحبه ها