سوء استفاده برخی سلبریتی ها از کمک های مردمی/زنان و کودکان در چادرهای پر از آب مانده‌اند | مصاحبه ها