چادر زلزله زدگان را باد برد/ ۶۰ چادر در بارندگی اخیر دچار آب گرفتگی شد | مصاحبه ها