لزوم توجه بنیاد شهید به ایثارگران زلزله غرب | مصاحبه ها