قرارگاه خاتم ساخت کانکس را با سرعت پیگیری کند/هزینه پرداختی ساخت کانکس ۳ تا ۵ میلیون تومان است | مصاحبه ها