روایت نماینده سرپل ذهاب از کمک سپاه و ارتش به زلزله‌زدگان | مصاحبه ها