برخی روستاهای گیلانغرب از روند کمک‌رسانی محروم شده اند | مصاحبه ها