بازگشایی مرزهای قصرشیرین به بهبود وضعیت زلزله زدگان کمک می کند | مصاحبه ها