لزوم ایجاد کارگروهی برای تبادل اطلاعات و انتشار شفاف آمار مرتبط با زلزله/ مدیریت زلزله باید به روز شود | مصاحبه ها