تعلل و تقارن آواربرداری با شروع بارندگی‌ها پروسه آواربرداری را طولانی کرده است | مصاحبه ها