بازار سیاه در توزیع اقلام مورد نیاز زلزله زدگان وجود ندارد/برخی امدادگران به منطقه آشنا نبودند/رد موضوع شیوع بیماری در اثر عدم خروج اجساد احشام | مصاحبه ها