متاسفانه اقلام ضروری به روستاهای سرپل ذهاب و قسمتی از روستاهای گیلان غرب نرسیده است | مصاحبه ها