تسریع بازگشت خانواده های زلزله زدگانی که در عراق هستند | مصاحبه ها