انفعال مسئولان کشور در بازگشایی مرز خسروی تاسف آور است | مصاحبه ها