تردد زائران اربعین از مرز خسروی فردا آغاز می‌شود | مصاحبه ها