ابراز امیدواری به باز شدن مرز خسروی جهت خروج زائران اربعین/ تشریح علت بسته شدن مرز خسروی | مصاحبه ها