ایالات متحده آمریکا برجام را به صراحت نقض کرده/ ضرورتی به ادامه تعهد به برجام از سوی ایران نیست | مصاحبه ها