پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه به خاطره تبدیل شده است | مصاحبه ها