آموزش و پرورش به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های نوسازی و تجهیز مدارس نیست/ ۳۰ درصد از مدارس استان کرمانشاه فرسوده هستند | مصاحبه ها