ديدار دکتر تجری با مهندس نعمت زاده وزير صنعت معدن وتجارت جهت پیگیری مشکلات | اخبار