20مهر یادآور سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به كرمانشاه گرامی باد. | اخبار