جلسه مشترک دکتر فرهادتجری با دکتر فرهاد رهبر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی | اخبار تصویری