امنیت درتمام نوارمرزی غرب استان کرمانشاه برقراراست / تقویت نیروهای نظامی درمرزهای غربی امری عادی است | اخبار تصویری