اراده و اتحاد مردم بااقدامات تروریستی مستحکم تر خواهد شد/ واکنش نیروهای امنیتی سریع و قابل تحسین بود | اخبار تصویری